You are here

Bùi Hồng Giót

Bùi Hồng Giót
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1954
Chức danh: 
Hội viên
Địa chỉ: 

Bùi Hồng Giót - Chuyên ngành biểu diễn

Nghệ sĩ Bùi Hồng Giót (Dót) sinh ngày 19 tháng 7 năm 1954, dân tộc Mường, quê ở Hòa Bình, hiện là giảng viên Khoa Nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành Đàn Nhị, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bùi Hồng Giót là một trong ít nghệ sĩ dân tộc Mường đã hoàn thành chương trình Đại học tại chức chuyên ngành Biểu diễn đàn nhị tại Nhạc viện Hà Nội (1985-1990), có công đào tạo nhiều lớp nghệ sĩ trẻ theo con đường âm nhạc dân tộc.