Giới thiệu

Hội Nhạc sĩ Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người hoạt động âm nhạc trong lĩnh vực sáng tác, lý luận, biểu diễn và đào tạo âm nhạc trong phạm vi toàn quốc Việt Nam và trong các quan hệ trao đổi về âm nhạc với các tổ chức âm nhạc quốc tế.

Thành lập 30 tháng 12 năm 1957 Trụ sở chính 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội nhạc sĩ Việt Nam có thành viên là các nhạc sĩ Việt Nam, các tổ chức hoạt động âm nhạc-văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Hội nhạc sĩ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ban chấp hành trung ương Hội gồm Ban thường vụ, Hội đồng nghệ thuật và Ban kiểm tra.