Hoa trong nhạc

Đề tài bông hoa trong âm nhạc thì rất phong phú, nhiều nhạc sĩ đã lấy cảm hứng từ các loài hoa mà sáng tác từ mấy thập kỷ qua. Do đó, người viết chỉ có thể kể tiêu biểu một số...