Hanoi New Music Ensemble

Hanoi New Music Ensemble (HNME) được thành lập năm 2015 theo sáng kiến của nhà soạn nhạc Vũ Nhật Tân, Trần Kim Ngọc, nghệ sĩ violon Phạm Trường Sơn và nhạc trưởng Jeff Von Der Smith.