Trại sáng tác ca khúc phát triển dân ca Nghệ Tĩnh

Từ ngày 5 đến 30 tháng 12 năm 2016, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội nhạc sĩ Việt Nam; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Hà Tĩnh; Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức “Trại sáng tác Âm nhạc, ca khúc phát triển dân ca Nghệ tĩnh và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”. Trại sáng tác là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ phát huy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Di sản vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.