You are here

Xét chọn tác phẩm âm nhạc về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

Hội Nhạc sĩ THÔNG BÁO

Kính gửi:  Các Chi hội Nhạc sĩ, các Đoàn Nhạc sĩ Việt Nam tại địa phương

 

Theo Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Lễ công bố, trao giải thưởng, khen thưởng đợt 1 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018).

Thực hiện Công văn số 2718-CV/BTGTW ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội, Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam đề nghị: Các Nhạc sĩ, Chi hội Nhạc sĩ, Đoàn nhạc sĩ Việt Nam tại các tỉnh, thành tiến hành xét chọn các tác phẩm của hội viên theo chủ đề trên, tổ chức đánh giá, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, gửi về Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam trước ngày 20/12/2017 để Hội đồng Sơ khảo chuyên ngành (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) tổ chức xét chọn theo quy chế và tổng hợp, báo cáo kết quả lên Hội đồng chung khảo, Ban Chỉ đạo Giải thưởng Trung ương.

(Tác phẩm sáng tác gửi đến gồm bản nhạc kèm theo bản thu âm hoặc ghi hình tác phẩm dự xét giải. Địa chỉ: Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt nam, số 51 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 04-39434046. E-Mail: congtachoivien@gmail.com).

VĂN PHÒNG HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN