You are here

Lên đỉnh Tây Thiên - Đức Trịnh

Ca khúc: Lên đỉnh Tây thiên

Sáng tác: Đức Trịnh 

Trình bày: Hồng Ngọc, Hồng Duyên, Bích Ngọc

Bản nhạc: 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 7 =