You are here

Giao hưởng thơ Ngàn năm khoảnh khắc của Vĩnh Cát

Tác phẩm: Poem Ngàn Năm Khoảnh Khắc - Vĩnh Cát

Trình diễn: Nhạc trưởng Ian Christopher Passmore (USA) và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 0 =