You are here

Bài hát cho người trồng cây - Giải thưởng Hội NSVN 2017 (Giải Khuyến khích thể loại Hợp xướng)

Bài hát cho người trồng cây - Giải thưởng Hội NSVN 2017 (Giải Khuyến khích thể loại Hợp xướng)
Thể loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Văn Hảo
Tác giả lời: 
Trịnh Thị Hồng Thanh
Thể hiện: 
Hợp xướng

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 1 =