You are here

Trường tương tư

Trường tương tư
Thể loại: 
Tác giả: 
Cổ nhạc Việt Nam
Thể hiện: 
Thanh Tâm (Đàn bầu)

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 7 =