Thực trạng đào tạo & giáo dục âm nhạc hiện nay

Bài hát

Thực trạng đào tạo & giáo dục âm nhạc hiện nay

2023
0
0
Trình bày: Quốc Hưng, Nguyễn Xuân Bắc, Đinh Lan Hương, Trần Thị Vân Anh
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát
Thực trạng đào tạo & giáo dục âm nhạc hiện nay
Thực trạng đào tạo & giáo dục âm nhạc hiện nay

Quốc Hưng, Nguyễn Xuân Bắc, Đinh Lan Hương, Trần Thị Vân Anh