Ban chấp hành nhiệm kỳ

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA X (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Ban Thường vụ:

– Chủ tịch: Nhạc sĩ Đức Trịnh (thay PGS.TS. Đỗ Hồng Quân từ tháng 1 năm 2022)

Phó Chủ tịch: NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Trần Vương Thạch, Nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu

Ủy viên Ban Chấp hành:

– Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài

– Nhạc sĩ Trần Vương Thạch

– Nhạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm

– Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn

– Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan

– Nhạc sĩ Đinh Công Thuận

– Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương

– Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy

– Nhạc sĩ, NSND Nguyễn Quang Vinh

– NSND Ngô Hoàng Quân

– NSND Tạ Minh Tâm

– NSND Đỗ Quốc Hưng

– NSƯT Nguyễn Hải Phượng

– NSƯT Nguyễn Hồng Thu

– Nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh

– Nhạc sĩ Nguyễn Thế Long

II. BAN KIỂM TRA

1. NS Trần Nhật Dương (Hà Nội) – Trưởng Ban.

2. NS Trần Xuân Tiên (Quảng Ngãi) – Phó trưởng Ban.

Các thành viên:

3. NS Nguyễn Đình Thậm (Đà Nẵng)

4. NS Nguyễn Xuân Dũng (Sơn La)

5. NS Lê Quang Vy (Tp. Hồ Chí Minh)

6. NS Trần Tấn Lực (Đồng Tháp)

7. NS Nguyễn Xuân Nhật (Quảng Ninh)

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

– Chủ tịch: PGS.TS. Đỗ Hồng Quân

– Phó Chủ tịch thường trực: Th.s Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật

Phó Chủ tịch: NSND Phạm Ngọc Khôi

Th.s Trần Long Ẩn

Nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch:

– Nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Trưởng Ban Kiểm tra

– Nhạc sĩ Lê Phùng

Ủy viên Ban Chấp hành:

– Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài

– Nhạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm

– Nhạc sĩ Phó Đức Phương

– Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

– NSND Nguyễn Quang Thọ

– Nhạc sĩ Trần Vương Thạch

– Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa

– Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

– Nhạc sĩ Lê Nghiệp

– Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan

– Nhạc sĩ Vũ Duy Cương

– Nhạc sĩ Lương Minh (Mất ngày 28/2/2016)

– Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

– Nhạc sĩ Trần Gia Cường

– Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (bổ sung)

II. BAN KIỂM TRA

1. NS Trần Nhật Dương (Hà Nội)– Trưởng Ban.

2. NS Trần Xuân Tiên (Quảng Ngãi) – Phó trưởng Ban.

Các thành viên:

3. NS Đinh Tiến Bình (Hà Giang)

4. NS Xuân Dũng (Sơn La)

5. NS Vũ Văn Viết (Phú Thọ)

6. NS Đinh Công Thuận (Hà Nội)

7. NS Trịnh Văn Thuận (Nghệ An)

8. NS Đình Nghĩ (Lâm Đồng)

9. NS Lê Quang Vy (Tp. Hồ Chí Minh)

10. NS Nguyễn Dũng (Cần Thơ)

11. NS Đình Thậm (Đà Nẵng)

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. NS Nguyễn Đức Trịnh (Hà Nội) – Chủ tịch Hội đồng

2. NS Tôn Thất Lập (Tp. Hồ Chí Minh)– Phó Chủ tịch Hội đồng

Các thành viên:

3. PGS. NS Chu Minh (Hà Nội)

4. NSND. NS Phạm Ngọc Khôi (Hà Nội)

5. NSƯT. NS Trần Vương Thạch (Tp. Hồ Chí Minh)

6. NS Trần Mạnh Hùng(Tp. Hồ Chí Minh)

7. NSND Quang Thọ (Hà Nội)

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

– Chủ tịch: TS. Đỗ Hồng Quân

– Phó Chủ tịch thường trực: Th.s Nguyễn Đức Trịnh – Trưởng Ban Sáng tác

Phó Chủ tịch: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

N.s Trần Long Ẩn

Phó Chủ tịch:

– NSƯT, Nhạc sĩ Trọng Đài – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

– Nhà NCLL Nguyễn Thị Minh Châu – Trưởng Ban Lý luận

– Nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Trưởng Ban Kiểm tra

Ủy viên Ban Chấp hành:

– NSND Quang Thọ – Trưởng Ban Biểu diễn.

– Nhạc sĩ Tôn Thất Lập – Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam.

– Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm – Trưởng Ban Đào tạo

– Nhạc sĩ Lương Minh – Trưởng Ban Âm nhạc thịnh hành.

– Nhạc sĩ Phó Đức Phương – Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

– Nhạc sĩ Vũ Duy Cương – Chánh Văn phòng Hội

– Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên

– Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

– Nhạc sĩ Lê Nghiệp

– Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

II. BAN KIỂM TRA

1. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương (Hà Nội)- Trưởng Ban

2. Nhạc sĩ Đinh Công Thuận (Hà Nội) - Ủy viên

3. Nhạc sĩ Lân Cường (Hà Nội) – Ủy viên

4. Nhạc sĩ Vũ Văn Viết (Phú Thọ) - Ủy viên

5. Nhạc sĩ Đinh Tiến Bình (Hà Giang) - Ủy viên

6. Nhạc sĩ Tiến Dũng (Nghệ An) - Ủy viên

7. Nhạc sĩ Đình Nghĩ (Lâm Đồng) - Ủy viên

8. Nhạc sĩ Hồ Văn Hoàng (Cần Thơ) - Ủy viên

9. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng (TP. Hồ Chí Minh) – Ủy viên

10. Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên (Quảng Ngãi) - Ủy viên

11. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan (Gia Lai) - Ủy viên

12. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh (Hà Tĩnh) - Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. NSƯT. Nhạc sĩ Trọng Đài – Chủ tịch

2. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập – Phó Chủ tịch

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2005 – 2010)

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

– Chủ tịch: TS.NS Đỗ Hồng Quân

– Phó Chủ tịch thường trực: NS An Thuyên

Phó Chủ tịch: NS Tôn Thất Lập

Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam

Phó Chủ tịch:

– GS.NSND Trọng Bằng – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

– NS Trần Long Ẩn – Trường Ban Kiểm tra

Ủy viên Ban Chấp hành:

– NS Linh Nga Niek Đam

– NS Thế Bảo

– Nhạc sĩ Phó Đức Phương – Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam

– NSND Quang Thọ

– NS Trọng Đài

II. BAN KIỂM TRA

1. NS Trần Long Ẩn (TP. Hồ Chí Minh) – Trưởng Ban

2. NS Vũ Văn Viết (Phú Thọ) – Ủy viên

3. NS Lân Cường (Hà Nội) - Ủy viên

4. NS Lê Nghiệp (Cần Thơ) - Ủy viên

5. NS Hoàng Thành (Nghệ An) - Ủy viên

6. NS Phạm Đăng Khương (TP. Hồ Chí Minh) – Ủy viên

7. NS Nguyễn Đình Thậm (Đà Nẵng) - Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. GS.NSND Trọng Bằng – Chủ tịch

2. PGS.NS Ca Lê Thuần – Ủy viên

3. PGS. NS Chu Minh – Ủy viên

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2000 – 2005)

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

– Tổng Thư ký: GS.NSND Trọng Bằng

– Phó Tổng thư ký: Nhạc sĩ Hồng Đăng

TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Phó Chủ tịch:

Ủy viên Ban Chấp hành:

– Nhạc sĩ Trần Long Ẩn

– PGS. Nhạc sĩ Thế Bảo

II. BAN KIỂM TRA

1. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Trưởng Ban

2. Nhạc sĩ An Thuyên – Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. GS.NSND Trọng Bằng – Chủ tịch

Xem nhiều