You are here

Cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đã tổ chức gặp mặt các nhạc sĩ tham gia cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai”, nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thành phố Lào Cai với các tỉnh, thành trong cả nước, hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai (01/9/1992 - 01/9/2022).

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí: Ngô Vũ QuốcPhó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa tỉnh Lào Cai, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lào Cai.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vu, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Vũ Duy Cương – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành; nhạc sĩ Vũ Thiết và nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, các nhạc sĩ Chi hội Nhạc  sĩ  Việt  Nam  tỉnh Lào  Cai...

Sau buổi mạn đàm về sáng tác âm nhạc, Đoàn nhạc sĩ đã có chuyến đi thực tế sáng tác, giao lưu với đồng bào các dân tộc Lào Cai tại các điểm du lịch làng xã vùng cao, các xã điển hình xây dựng nông thôn mới “làng trong phố, phố trong rừng”.

Cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào cai tổ chức và phát động. Nội dung các ca khúc sáng tác về thành phố Lào Cai tham gia cuộc vận động phải thể hiện truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; các tác giả tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc, giai điệu, tiết tấu và ca từ, phương pháp thể hiện, đồng thời, khai thác chất liệu dân ca của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Lào Cai, đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật. Khuyến khích các tác giả sáng tác những đề tài về xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các đề tài mà xã hội quan tâm như: Bảo vệ môi trường, đoàn kết các dân tộc trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THỂ LỆ
Cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tôn vinh, ca ngợi, động viên, khích lệ con người thành phố Lào  Cai với truyền thống Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Lào  Cai nỗ lực  phấn đấu đạt được  trên mọi lĩnh vực. Phản ánh nét đẹp phong cảnh của quê hương Lào Cai, khắc họa những nét đặc trưng về văn hóa,  thiên  nhiên  và con người thành phố Lào  Cai với các giá trị truyền thống qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

- Tạo điều kiện, khích lệ, động viên lực lượng văn nghệ sĩ trong và ngoài thành phố Lào Cai khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền  thống, quê hương, con người thành phố Lào Cai.

2. Yêu cầu

- Các ca khúc sáng tác về thành phố Lào Cai phải đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của  thành phố.

- Tác phẩm tham gia phải là tác phẩm mới sáng tác. Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả đối với tác phẩm gửi tham gia.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc vận động trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thu hút được nhiều  tác  giả  trong và ngoài tỉnh tham gia.  Tổ chức cuộc vận động đảm bảo khoa học, tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các nhạc sĩ chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, đều có quyền tham gia.

- Tác giả tham gia tự chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia.

III. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, QUY ĐỊNH TÁC PHẨM THAM GIA

1. Nội dung

- Phản ánh những thành tựu to lớn mà  Đảng bộ  và  nhân  dân thành phố Lào Cai nỗ lực phấn đấu đạt được trên mọi lĩnh vực. Phản ánh nét đẹp phong cảnh của quê hương Lào Cai, khắc họa những nét đặc trưng về văn hóa, thiên nhiên và con người thành phố Lào Cai với các giá trị truyền  thống,  nếp  sống văn  minh  đô  thị qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển trên tất  cả các  lĩnh vực  kinh tế,  văn hóa, xã hội, hội nhập và phát triển.

- Khuyến khích sáng tác những đề tài về xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các đề tài mà xã hội quan tâm như: Bảo  vệ môi trường, mời gọi đầu tư, đoàn kết các dân tộc trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững.

- Khuyến khích các nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc, giai điệu, tiết tấu và ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu  dân ca của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

2. Quy định về tác phẩm

- Về số lượng: Mỗi tác giả tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai được gửi tối đa 03 tác phẩm tham gia.

- Về quy cách: Tác phẩm tham gia là ca khúc hoàn chỉnh có đủ phần nhạc và lời. Tác phẩm phải được đánh máy vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4. Dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả phần nhạc và phần lời, trường hợp tác  phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả  và phải có xác nhận bằng văn bản của đồng tác giả gửi kèm trong hồ sơ tham dự cuộc vận động. Các tác giả gửi kèm đĩa CD đã được dàn dựng, hòa âm - phối khí hoặc bản mềm Demo (file số thu âm). Tác giả không ghi họ, tên, bút danh trong tác phẩm đĩa CD, bản mềm.

- Tác phẩm tham gia phải là tác phẩm mới sáng tác, chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp bản quyền và phải đảm bảo chưa gửi  tham gia các cuộc thi khác. Nếu Ban tổ chức phát hiện tác phẩm có vi phạm bản quyền thì tác phẩm đó bị loại, thu hồi giải thưởng  và  thông báo  tới cơ quan có thẩm quyền, các phương tiện thông tin đại chúng.

- Những tác phẩm đạt chất lượng, Ban tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm. Những tác phẩm không đạt giải, ban tổ chức không trả lại tác giả. Quyết định của UBND thành phố Lào Cai chuẩn y kết  quả xét chọn giải của Hội đồng nghệ thuật là quyết định cuối cùng của cuộc thi.

- Tác phẩm gửi kèm theo Phiếu đăng ký tham gia theo mẫu của Ban tổ chức

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM TÁC GIẢ

1. Quyền lợi:

- Tác phẩm đạt giải tham gia cuộc vận động sẽ được sử dụng trong công tác tuyên truyền, đăng tải, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Trách nhiệm của tác giả:

- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc vận động, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc vận động.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả đối với tác  phẩm gửi tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai.

3. Sử dụng tác phẩm và bản quyền tác giả:

- Ban Tổ chức có quyền lựa chọn, sử dụng tác phẩm đạt giải và các tác phẩm đạt chất lượng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm. Những  tác  phẩm không đạt giải, ban tổ chức không trả lại tác giả.

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm, chọn và giải thưởng đối với các tác phẩm vi phạm bản quyền.

V. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NGHỆ THUẬT:

Lãnh đạo Thành phố; Ban tổ chức sẽ mời lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chi hội Nhạc sĩ Việt  Nam tỉnh Lào  Cai; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tham gia hội đồng thẩm định nghệ thuật.

VI. PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM

1. Phương pháp chấm

- Thư ký Hội đồng đánh giá tác phẩm sẽ loại những tác phẩm gửi đến không đúng quy định của Ban tổ chức (những tác phẩm này nếu có sẽ được ban tổ chức thông báo đến tác giả).

- Nguyên tắc chấm: Bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Hội đồng.

- Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng của các thành viên trong Hội đồng (thang điểm, ba rem do Hội đồng quy định).

- Hội đồng sẽ chấm 3 vòng:

+ Vòng 1: Chấm các tác phẩm tham gia, lấy 20 tác phẩm vào vòng 2.

+ Vòng 2: Hội đồng tiếp tục chấm điểm sau đó căn cứ kết quả lấy 15 tác phẩm vào vòng 3.

+ Vòng 3: Hội đồng tiếp tục chấm điểm sau đó căn cứ kết quả lấy 07 tác phẩm đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20/7 đến ngày 30/7/2022 căn cứ kết quả của Hội đồng chấm và kết quả bình chọn trên cổng TTĐT công bố trao  những tác  phẩm đạt chất lượng theo loại: Đặc biệt, A, B, C, theo kế hoạch.

2. Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng/ giải (Năm mươi triệu đồng chẵn).

+ 01 giải A; trị giá 30.000.000 đồng/ giải (Ba mươi triệu đồng chẵn).

+ 02 giải B; trị giá 20.000.000 đồng/ giải (Hai mươi triệu đồng chẵn).

+ 03 giải  C; trị giá  10.000.000  đồng/ giải  (Mười triệu đồng chẵn).

+ Giải khuyến  khích 5.000.000 đồng/ giải (Năm  triệu  đồng chẵn).

3. Công bố giải thưởng

Ban tổ chức trao giải sau khi có Quyết định chuẩn y kết quả của Hội đồng đánh giá và kết qủa bình trọn trên Cổng TTĐT thành phố. Kết thúc Cuộc vận động, Thành phố tổ chức Đêm nhạc giới thiệu các tác giả, tác phẩm mới sáng tác  về thành phố Lào Cai và trao  giải  thưởng của Ban tổ chức cho các tác  giả đã tham gia sáng tác vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian:

- Tổ chức phát động: Từ tháng 11 năm 2021.

- Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 15/07/2022 (Tiếp nhận trong giờ hành chính Nhà nước và tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian chấm tác phẩm xong trước ngày 01/8/2022.

2. Địa điểm nhận tác phẩm

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hòm thư: phongvhtt-laocai@laocai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

- Số điện thoại liên hệ: 0917147289 (Đ/c Vũ Thị Thùy Dung - Phó Trưởng phòng).

* Lưu ý:

- Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ Tác phẩm tham gia cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai”, đồng thời ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email (nếu có) của tác giả để Ban Tổ chức tiện liên lạc.

Trên đây là Thể lệ cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai” của UBND thành phố Lào Cai, Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của  các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp  trong và  ngoài tỉnh tham gia dự thi để cuộc thi được thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai

 

Kính gửi: BTC Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai

 

Họ và tên:…………………...............................Giới tính: ……… .........................

Sinh ngày ......... tháng........ năm .............................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD: ……………….., ngày cấp: ………………., nơi cấp:

………………………………………………………………………………….....

Đơn vị công tác (nếu có): ………………………………………………………....

……..………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………....

Email: ………………………………………………………………………..........

Điện thoại: ………………………………………………………………………...

Số lượng tác phẩm tham gia: ……………………………………….....................

Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai, do UBND thành phố Lào Cai tổ chức. Tôi đăng ký tham gia và cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm các điều khoản được quy định trong Thể lệ. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày             tháng         năm 202…

 
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

ĐĂNG BÌNH LUẬN