You are here

BCH các nhiệm kỳ

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA X (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Ban Thường vụ:

- Chủ tịch: ​Nhạc sĩ Đức Trịnh (thay PGS.TS. Đỗ Hồng Quân từ tháng 1 năm 2022)

- Phó Chủ tịch: ​ NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Trần Vương Thạch, Nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu

Ủy viên Ban Chấp hành:

- Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài​

- Nhạc sĩ Trần Vương Thạch​

- Nhạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm

- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn

- Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan

- Nhạc sĩ Đinh Công Thuận

- Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương

- Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy

- Nhạc sĩ, NSND Nguyễn Quang Vinh

- NSND Ngô Hoàng Quân

- NSND Tạ Minh Tâm

- NSND Đỗ Quốc Hưng

- NSƯT Nguyễn Hải Phượng

- NSƯT Nguyễn Hồng Thu

- Nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh

- Nhạc sĩ Nguyễn Thế Long

II. BAN KIỂM TRA

1. NS Trần Nhật Dương ​​(Hà Nội)​ – Trưởng Ban.

2. NS Trần Xuân Tiên ​​(Quảng Ngãi) ​– Phó trưởng Ban.

Các thành viên:

3. NS Nguyễn Đình Thậm ​​(Đà Nẵng)

4. NS Nguyễn Xuân Dũng ​​(Sơn La)

5. NS Lê Quang Vy ​​(Tp. Hồ Chí Minh)

6. NS Trần Tấn Lực ​​(Đồng Tháp) 

7. NS Nguyễn Xuân Nhật ​(Quảng Ninh)

----------------------------------

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

- Chủ tịch: ​ PGS.TS. Đỗ Hồng Quân

- Phó Chủ tịch thường trực: Th.s Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật

- Phó Chủ tịch: ​ NSND Phạm Ngọc Khôi

   Th.s Trần Long Ẩn

    Nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu

Ủy viên thường vụ:​

- Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra

- Nhạc sĩ Lê Phùng

Ủy viên Ban Chấp hành:

- Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài​

- Nhạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm

- Nhạc sĩ Phó Đức Phương

- Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

- NSND Nguyễn Quang Thọ

- Nhạc sĩ Trần Vương Thạch​

- Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa

- Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện​

- Nhạc sĩ Lê Nghiệp

- Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan​

- Nhạc sĩ Vũ Duy Cương

- Nhạc sĩ Lương Minh (Mất ngày 28/2/2016)

- Nhạc sĩ Tôn Thất Lập​

- Nhạc sĩ Trần Gia Cường

- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (bổ sung)

II. BAN KIỂM TRA

1. NS Trần Nhật Dương ​​(Hà Nội)​– Trưởng Ban.

2. NS Trần Xuân Tiên ​​(Quảng Ngãi) ​– Phó trưởng Ban.

Các thành viên:

3. NS Đinh Tiến Bình ​​(Hà Giang)

4. NS Xuân Dũng ​​(Sơn La)

5. NS Vũ Văn Viết ​(Phú Thọ)

6. NS Đinh Công Thuận ​​(Hà Nội)

7. NS Trịnh Văn Thuận ​​(Nghệ An)

8. NS Đình Nghĩ ​​(Lâm Đồng)

9. NS Lê Quang Vy ​​(Tp. Hồ Chí Minh)

10. NS Nguyễn Dũng ​​(Cần Thơ)

11. NS Đình Thậm ​(Đà Nẵng)

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. NS Nguyễn Đức Trịnh ​(Hà Nội) ​– Chủ tịch Hội đồng

2. NS Tôn Thất Lập ​ ​​(Tp. Hồ Chí Minh)​– Phó Chủ tịch Hội đồng 

Các thành viên:

3. PGS. NS Chu Minh ​​(Hà Nội)

4. NSND. NS Phạm Ngọc Khôi ​(Hà Nội)

5. NSƯT. NS Trần Vương Thạch ​(Tp. Hồ Chí Minh)

6. NS Trần Mạnh Hùng​​(Tp. Hồ Chí Minh)

7. NSND Quang Thọ ​​(Hà Nội)

 ----------------------------------

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

- Chủ tịch: ​ TS. Đỗ Hồng Quân

- Phó Chủ tịch thường trực: Th.s Nguyễn Đức Trịnh - Trưởng Ban Sáng tác

- Phó Chủ tịch: ​ NSƯT Phạm Ngọc Khôi

N.s Trần Long Ẩn

Ủy viên thường vụ:​

- NSƯT, Nhạc sĩ Trọng Đài - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

- Nhà NCLL Nguyễn Thị Minh Châu - Trưởng Ban Lý luận

- Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra

Ủy viên Ban Chấp hành:

- NSND Quang Thọ - Trưởng Ban Biểu diễn.

- Nhạc sĩ Tôn Thất Lập - Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam.

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Trưởng Ban Đào tạo

- Nhạc sĩ Lương Minh - Trưởng Ban Âm nhạc thịnh hành.

- Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

- Nhạc sĩ Vũ Duy Cương - Chánh Văn phòng Hội

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên  

- Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

- Nhạc sĩ Lê Nghiệp

- Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

II. BAN KIỂM TRA

1. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương ​(Hà Nội)​- Trưởng Ban

2. Nhạc sĩ Đinh Công Thuận ​(Hà Nội) ​- Ủy viên

3. Nhạc sĩ Lân Cường ​(Hà Nội)​ - Ủy viên

4. Nhạc sĩ Vũ Văn Viết ​(Phú Thọ) ​- Ủy viên

5. Nhạc sĩ Đinh Tiến Bình ​(Hà Giang) ​- Ủy viên

6. Nhạc sĩ Tiến Dũng ​(Nghệ An) ​- Ủy viên

7. Nhạc sĩ Đình Nghĩ ​(Lâm Đồng) ​- Ủy viên

8. Nhạc sĩ Hồ Văn Hoàng ​(Cần Thơ) ​- Ủy viên

9. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng ​(TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên

10. Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên ​(Quảng Ngãi) ​- Ủy viên

11. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan ​(Gia Lai) ​- Ủy viên

12. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh ​(Hà Tĩnh) ​- Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. NSƯT. Nhạc sĩ Trọng Đài - Chủ tịch

2. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập – Phó Chủ tịch

--------

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2005 – 2010)

 

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

- Chủ tịch: ​ ​TS.NS Đỗ Hồng Quân

- Phó Chủ tịch thường trực: ​NS An Thuyên    

- Phó Chủ tịch: ​ ​NS Tôn Thất Lập

Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam

Ủy viên thường vụ:​

- GS.NSND Trọng Bằng - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

- NS Trần Long Ẩn – Trường Ban Kiểm tra

Ủy viên Ban Chấp hành:

- NS Linh Nga Niek Đam  

- NS Thế Bảo

- Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam

- NSND Quang Thọ

- NS Trọng Đài

II. BAN KIỂM TRA

1. NS Trần Long Ẩn​ ​(TP. Hồ Chí Minh) - Trưởng Ban

2. NS Vũ Văn Viết ​(Phú Thọ)​ - Ủy viên

3. NS Lân Cường ​(Hà Nội) ​- Ủy viên

4. NS Lê Nghiệp ​(Cần Thơ) ​- Ủy viên

5. NS Hoàng Thành ​(Nghệ An) ​- Ủy viên

6. NS Phạm Đăng Khương ​(TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên

7. NS Nguyễn Đình Thậm ​(Đà Nẵng) ​- Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. GS.NSND Trọng Bằng – Chủ tịch

2. PGS.NS Ca Lê Thuần - Ủy viên

3. PGS. NS Chu Minh - Ủy viên

---------------------

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2000 – 2005) 

I. BAN CHẤP HÀNH

Ban Thường vụ:

- Tổng Thư ký: ​GS.NSND Trọng Bằng

- Phó Tổng thư ký: ​​Nhạc sĩ Hồng Đăng    

​ ​TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Ủy viên thường vụ:​

Ủy viên Ban Chấp hành:

- Nhạc sĩ Trần Long Ẩn

- PGS. Nhạc sĩ Thế Bảo

II. BAN KIỂM TRA

1. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Trưởng Ban

2. Nhạc sĩ An Thuyên - Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. GS.NSND Trọng Bằng – Chủ tịch

------------------