You are here

Khúc ca khải hoàn chiến thắng lịch sử 30/4/1975

Khúc ca khải hoàn chiến thắng lịch sử 30/4/1975

Khách mời: NS Phạm Minh Tuấn, Trần Long Ẩn, Nguyễn Ngọc Thiện

Biên tập, KB, MC: Nguyễn Tiến Mạnh

Nguồn ảnh: Internet

Tọa đàm thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

12 + 5 =