You are here

Gửi măng đắng cho anh

Gửi măng đắng cho anh
Thể loại: 
Tác giả: 
Khánh Vinh
Tác giả lời: 
Đào Thị Nguyệt Nga
Thể hiện: 
Duyên Quỳnh

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 0 =