You are here

CHI HỘI PHÚ YÊN

Tác giả: 

CHI HỘI PHÚ YÊN

HỘI VHNT - 15 ĐỘC LẬP, TP TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - 057.3823085

Nhiệm kỳ II: 2018 - 2023

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Ngọc Quang - Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên.
2. Chi hội phó: NS Cao Hữu Nhạc - Đoàn Ca múa Sao Biển
3. Ủy viên BCH: NS Huỳnh Tấn Phát - Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Sao Biển Phú Yên

Ngành: Sáng tác (05 người), Biểu diễn (03 người), Đào tạo: (01 người)
Tổng số: 09 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Nguyễn Văn
Duy Tài

Dịn

1960

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Phú Yên

2

Bùi Thanh
(NSND - 2019)

Hải

1969

ĐV

 

 

BD

2007

Chi hội

Phú Yên

3

Nguyễn Xuân
Xuân Huy

Huy

1973

ĐV

 

 

BD

2009

Chi hội

Phú Yên

4

Cao Hữu
(NSND - 2019)

Nhạc

1957

 

 

 

ST

1994

Chi hội

Phú Yên

5

Lê Thị Mỹ
Lê Mỹ Như

Như

1983

 

 

 

BD

2019

Chi hội

Phú Yên

6

Huỳnh Tấn
Tấn Phát

Phát

1966

ĐV

 

 

ST

2009

Chi hội

Phú Yên

7

Nguyễn  Ngọc
NSƯT

Quang

1955

ĐV

 

 

ST

1993

Chi hội

Phú Yên

8

Nguyễn Xuân
Xuân Thành

Thành

1978

ĐV

 

 

ĐT

2019

Chi hội

Phú Yên

9

Huỳnh Trọng

Thống

1968

ĐV

 

 

ST

2019

Chi hội

Phú Yên

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.