You are here

Trổ một

TRỔ MỘT là bản giao hưởng của Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, người từng tốt nghiệp và bảo vệ luận án tiến sỹ tại Nhạc viện Traicopxki (Matxcova). Trổ Một được viết từ khoảng 2007 – 2008 dựa trên làn điệu chèo. “Trổ” là một cách gọi trong chèo tương đương với “Đoạn”. Trổ một nghĩa là Đoạn một. Đây là buổi công diễn bản giao hưởng Trổ Một, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vừa là tác giả bản giao hưởng vừa chỉ huy trưởng Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Quốc Phòng Liên bang Nga tại Đại khán phòng Nhạc viện Traicopxki tối 17 tháng 9 năm 2015.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

5 + 7 =