You are here

Hoàng Tuấn Cương: Romance số 2 op 50 của Beethoven

Tác phẩm Romance N2 F-dur op.50 Beethoven

Chỉ huy: László Makláry

Violon: Hoàng Tuấn Cương cùng Dàn nhạc Budapest Operetta Theatre

Chương trình Hòa nhạc Toyota Classic 22/10/2015 tại Nhà hát Lớn Hanoi.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 6 =