You are here

Bích Trà: Concerto N2 của Rachmaninov

Tác phẩm: Piano concerto N2 op.18 - Rachmaninov

Trình bày: Bích Trà (piano), Trần Vương Thạch (nhạc trưởng) và Dàn nhạc HBSO

Chương trình hòa nhạc tại Nhà hát TPHCM 2008

ĐĂNG BÌNH LUẬN

13 + 0 =