You are here

Bái Đình huyền linh

Ca khúc Bái Đính huyền linh

Sáng tác: Đức Trịnh

Thơ: Lê Cảnh Nhạc

Trình bày: Hồng Ngọc

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 3 =