You are here

Bài chòi Trung bộ Việt Nam

Nhân lễ trao bằng của UNESCO công nhận Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa diễn ra tại Quy Nhơn ngày 5/5/2018, Hội Nhạc sĩ Việt Nam xin giới thiệu video "Bài chòi Trung bộ Việt Nam" của nhạc sĩ Đặng Hoành Loan về di sản quý báu này.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

14 + 1 =