You are here

BÀI CA ASEAN (ASEAN SONG)

CA KHÚC: BÀI CA ASEAN (ASEAN SONG) 

LỜI THƠ: NGUYỄN THẾ KỶ

ÂM NHẠC: DOÃN NGUYÊN

TRÌNH BÀY: KHÁNH LINH, ĐINH MẠNH NINH VÀ HỢP CA NHÀ HÁT ĐÀI TNVN

ĐÂY LÀ CA KHÚC CHÍNH THỨC CUỘC THI "TIẾNG HÁT ASEAN+3 NĂM 2017

Bản nhạc (PDF): 
Current View

ĐĂNG BÌNH LUẬN

5 + 1 =