You are here

Ngơ ngẩn hội Lim

Ngơ ngẩn hội Lim
Thể loại: 
Tác giả: 
Trần Lệ Chiến
Tác giả lời: 
Nguyễn Gia Tưởng
Thể hiện: 
Trần Mạnh Cường

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

10 + 0 =