You are here

Hợp xướng 3 chương "Đại Bàng - Giọt Đắng"

Hợp xướng 3 chương "Đại Bàng - Giọt Đắng"
Thể loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Cường
Thể hiện: 
Dàn nhạc GHVN

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 4 =