You are here

Hoa lau trắng Khe Sanh

Hoa lau trắng Khe Sanh
Thể loại: 
Tác giả: 
Doãn Nho
Tác giả lời: 
Châu La Việt
Thể hiện: 
Phúc Tiệp - Hương Diệp và HX Nhà hát Đài TNVN.

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

5 + 14 =