You are here

Em có cùng anh về trường xưa

Em có cùng anh về trường xưa
Thể loại: 
Tác giả: 
Trọng Lưu
Tác giả lời: 
Hoàng Hạnh
Thể hiện: 
Tiến Hưng - Diệu Ly

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 2 =