You are here

Dương cầm thơ trắng

Dương cầm thơ trắng
Thể loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh
Tác giả lời: 
Ý thơ: Vi Thùy Linh
Thể hiện: 
Hương Lan

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 0 =