You are here

Đất Tháp ngày nắng lên - Giải thưởng Hội NSVN 2017 (Giải B - thể loại Ca khúc)

Đất Tháp ngày nắng lên - Giải thưởng Hội NSVN 2017 (Giải B - thể loại Ca khúc)
Thể loại: 
Tác giả: 
I Nư Tuấn (TP. HCM)
Thể hiện: 
Vương Thanh Liêm

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

6 + 8 =