You are here

Ca cảnh " Lá đơn tình nguyện"

Ca cảnh " Lá đơn tình nguyện"
Thể loại: 
Tác giả: 
Doãn Nho
Tác giả lời: 
Kịch bản: Kim Tiến – Quốc Bảo
Thể hiện: 
Lam Sơn, Ngọc Tích, Hoài Thu cùng Đoàn Ca múa Tổng cục chính trị

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 12 =