You are here

Những khuôn mặt quen - chùm ảnh 1

Tác giả: 
Nguyễn Thị Minh Châu

Những khoảnh khắc chớp vội từ một ống kính hoàn toàn nghiệp dư. 

Chùm ảnh sắp xếp theo thứ tự chữ cái tên các nhạc sĩ - nghệ sĩ.

 


Cát Vận


Chu Minh


Doãn Nho


Đỗ Hồng Quân


Hồng Đăng


Lê Nghiệp


Lương Minh


Minh Cầm


Nguyễn Cường


Nguyễn Ngọc Thiện


Nguyễn Thị Nhung


Nguyễn Trung


Nguyễn Văn Hiên


Nguyễn Văn Thưởng


Phan Huỳnh Điểu


Quyền Văn Minh


Quỳnh Hợp


Thái Thị Liên


Thế Bảo


Thúy Hà


Trần Nhật Dương


Trần Quang Hải


Trọng Bằng


Trọng Đài


Trương Ngọc Ninh


Văn Dung


Văn Ký


Vũ Duy Cương


Vũ Nhật Thăng


Vũ Tự Lân

ĐĂNG BÌNH LUẬN