Nhạc sĩ với nhạc sĩ: chùm ảnh 2

Tác giả: 
Nguyễn Thị Minh Châu - Hiroto Vũ

Những khoảnh khắc gặp gỡ giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà giáo được ghi lại từ ống kính hoàn toàn nghiệp dư.

Bùi Đức Việt - Hoàng Thịnh 

Bùi Gia Tường - Vũ Hướng 

Dân Huyền - Thụy Loan

Đỗ Hồng Quân - Trần Nguyên Phú

Đỗ Hồng Quân - Trọng Bằng

Đức Trịnh - Trần Gia Cường

Hoàng Lân - Doãn Nho

Nguyễn Thị Minh Châu - Phạm Ngọc Khôi

Phú Quang - Kỳ Thái Bảo

Tetsuji Honna - Thiếu Hoa

Thái Bảo - Ngọc Thịnh 

Thế Bảo - Minh Khang

Trần Long Ẩn - Văn Dung

Trần Nhật Dương - Vũ Duy Cương

Trần Quý - Thanh Hà

Trọng Bằng - Phạm Tuyên

Trọng Bằng - Vũ Mão

 Văn Hà - Doãn Nho

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 4 =