You are here

Tam tấu: Nam Hải tôn thần Sắc Phong

Tam tấu: Nam Hải tôn thần Sắc Phong
Thể loại: 
Tác giả: 
NSUT Thanh Hải - Văn Đức - Đạt Kìm
Thể hiện: 
NSUT Thanh Hải - Ngọc Thanh - Phạm Tấn Nhà hát CMNDG Sao Biển

ĐĂNG BÌNH LUẬN

8 + 7 =