You are here

Cảm xúc sông Đà

Cảm xúc sông Đà
Thể loại: 
Tác giả: 
Lê Minh Châu
Thể hiện: 
Việt Cường Oboe – Trí Dũng Fagote – Hà Ngọc Thoa Piano

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 0 =