Khai mạc Trại Sáng tác Tam Đảo 2018

Trại Sáng tác hợp xướng được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Nhà Sáng tác Tam Đảo.

Sau đây là một vài hình ảnh lễ khai mạc Trại.

Thêm chuyên mục: 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

7 + 3 =