You are here

A Đuh

A Đuh
Chuyên ngành: 
Bút danh: 
A Đuh
Sinh hoạt tại: 

Ông còn có bút danh là Hoàng Du, là nghệ sĩ biểu diễn, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1954. Quê tại Kon Trang - M’Nõy – Đăk La – Đăk Hà tỉnh Kon Tum. Dân tộc Bahnar Rơ Ngao. Hiện ở Đăk Hà, Kon Tum, và là Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Trước kia, nhạc sĩ A Đuh là giáo viên phụ trách văn hóa – văn nghệ Trường Phổ thông cơ sở Đăk Lăk. Từ năm 1992, sau khi thành lập tỉnh Kon Tum, ông là Đội trưởng Đội Ca Múa Nhạc - Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Đăk Bla Xanh.

Ông thường về các buôn làng để sưu tầm những làn điệu dân ca các dân tộc. Ông tích cực sưu tầm nghiên cứu cải tiến các loại nhạc cụ như: chiêng, cồng, t’rưng, ting ning, klông-put.

Ông có các tác phẩm tiêu biểu: Hãy đợi anh (Giải A Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam), Đăk Bla tôm ba (Giải B ca khúc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum), Hát gọi đêm trăng, Mưa nắng gió quê em.

Ông được tặng thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng”, “Vì sự nghiệp âm nhạc” của Hội nhạc sĩ Việt Nam, hai huy chương Vàng, ba huy chương Bạc và phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012.