You are here

Bùi Anh Tôn

Bùi Anh Tôn
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1962
Sinh hoạt tại: 

Bùi Anh Tôn Chuyên ngành sáng tác Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1962, quê Thái Bình, là chuyên viên Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Đại học Sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương Hà Nội (1980-1983). Nhập ngũ (1984-1985) làm công tác văn hóa, văn nghệ thuộc Cục Chính trị Binh đoàn Tây Nguyên. 1987, dạy âm nhạc và tham gia viết giáo trình, tài liệu giảng dậy âm nhạc cho ngành giáo dục (đồng thời học và tốt nghiệp Đại học Sáng tác Âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh).

Đã xuất bản 2 tập ca khúc và một album ca khúc thiếu nhi: Quà tặng tuổi thơ (Nxb.Âm nhạc, 1995); Những ca khúc thiếu nhi (Nxb. Âm nhạc, 1996); Cả nhà đều yêu (Album Trung tâm Băng nhạc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh). Một số sáng tác đạt giải thưởng của các tổ chức Trung ương và Thành phố: Hãy cần biết (Giải Nhì năm 1995 thành Đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh; Nụ cười hoa (Giải Khuyến khích, 1996); Câu hát dân ca và người lính đảo (Giải Khuyến khích, 1997); Lời của phố - Giải Ba (2000); Mùa xuân và cô mẫu giáo – Giải Nhì (2000) Sở Văn hóa - Thông tin và Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố; Khúc hát từ những công trình – Giải Ba (2006) Thành đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, và một số giải thưởng khác…