You are here

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Vận động sáng tác ca khúc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

Tác giả: 

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Vận động sáng tác ca khúc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

Kính gửi: Các nhạc sĩ, nghệ sĩ

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Trong 59 năm qua, BĐBP đã nhận được nhiều tình cảm của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, thể hiện qua những tác phấm Âm nhạc về biên giới, biển đảo và BĐBP. Những tác phẩm đó đã và đang đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong suốt cuộc trường chinh giữ yên bờ cõi. Những ca khúc ấy đã theo các chiến sĩ Biên phòng vang lên trên khắp các nẻo đường biên giới, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới đoàn kết gắn bó bên nhau, ngày đêm bảo vệ sự bình yên biên cương Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019), Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đợt vận động sáng tác Âm nhạc có lời về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đây cũng là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, Cục Chính trị kêu gọi các nhạc sĩ, nghệ sĩ tích cực tham gia đợt vận động sáng tác Âm nhạc có lời đề tài về biên giới, biển đảo, BĐBP. Cục Chính trị BĐBP tin tưởng chắc chắn rằng, đợt vân động sáng tác lần này sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay về biên giới, biển đảo và BĐBP và những tác phẩm đó sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc bước tiếp chặng đường anh hùng của lực lượng BĐBP Việt Nam.

Quy chế, thể lệ, tham khảo trên trang điện tử www.baobienphong.com.vn; www. hoinhacsi.vn.

Tác phẩm tham gia, ghi rõ số điện thoại cần liên hệ và xin gửi về: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP, số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thay mặt Đảng ủy, Cục Chỉnh trị BĐBP, tôi xin gửi lời chúc các nhạc sĩ nghệ sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                                                      Phó chủ nhiệm 
                                                                                                                                             Đại tá Văn Ngọc Quế (đã ký)

QUY CHẾ 

I. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG SÁNG TÁC

1. Chủ đề: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển; xây dụng biên giới vững mạnh, giàu đẹp; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

2. Nội dung:

- Ca ngợi truyền thống và khí phách anh hùng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới; ý chí trách nhiệm, gương hy sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Phản ánh chân thực cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, thực hiện "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt". Biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong chiến đấu, công tác và xây dựng đơn vị, thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

- Phản ánh sinh động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giói quốc gia”; tình đoàn kết quân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thố, an ninh biên giới quốc gia.

- Ca ngợi tình đoàn kết gắn bó giữa Quân đội, BĐBP và nhân dân Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước láng giềng cùng nhau xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

II. QUY ĐỊNH, THỂ LỆ

1. Quy định chung

- Các tác phẩm tham gia được đánh giá, tuyển chọn để phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân cả nước, trong Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; Bộ Tư lệnh BĐBP không chịu trách nhiệm đảm bảo quyền tác giả, tác phẩm.

- Các thành viên Hội đồng bình chọn có quyền gửi tác phẩm, nhưng không được bỏ phiếu cho tác phẩm của minh.

- Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị là Cơ quan Thường trực đợt vận động.

- Các tổ chức văn hóa nếu tổ chức hội viên là các Nhạc sĩ đi thâm nhập thực tế để sáng tác, đề nghị đơn vị có tránh nhiệm tham gia, giúp đỡ và tích cực phối họp để tổ chức triển khai.

2. Về  thể  lệ

- Tác phẩm gửi tham gia là tác phẩm chưa gửi dự thi ở cuộc thi nào, chưa xuất bản hoặc đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ khi Cơ quan Thường trực đã thẩm định bước đầu và cho đăng phát, giới thiệu phục vụ tuyên truyền).

- Các tác phẩm tham gia đợt vận động phải là tác phẩm có lời, được chép tay hoặc đánh máy (khuyến khích dựng thành CD,VCD gửi kèm).

- Nơi nhận tác phẩm: Gửi về Phòng Tuyên huấn (Cơ quan Thường trực), Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, số 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các tác phẩm ghi rõ bài tham gia đợt vận động sáng tác Ca khúc chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống BĐBP và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, số điện thoại liên hệ.

- Thời gian nhận tác phẩm: Các đơn vị tổng hợp sau đó gửi về Cục Chính trị chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2018 theo dấu bưu điện. Không hạn chế số lượng tác phẩm gửi tham gia.

- Các tác phẩm được Hội đồng thẩm định tuyển chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo).

Vòng Sơ khảo, Hội đồng tuyển chọn thống nhất lựa chọn không quá 30 tác phẩm để vào thẩm định Chung khảo trao giải.

3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải A: 01 giải;
- Giải B: 02 giải;
- Giải C: 05 giải;
- Giải Khuyến khích: 12 giải.

Các tác phẩm được bình chọn trao giải sẽ in ấn, phát hành, dàn dựng để phục vụ bộ đội và nhân dân biên giới; căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ tuyên tuyền, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn những tác phẩm gửi tham gia đợt phát động đế đăng tải trên các phương tiện truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền.

Đây là đợt phát động sáng tác Ca khúc thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các Nhạc sĩ, quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sĩ đối vói chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; động viên, cổ vũ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đề nghị đơn vị tích cực triển khai và kêu gọi các nhạc sĩ, quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sĩ nhiệt tình tham gia để đợt vận động đạt kết quả tốt đẹp.

                                                                                                                                                     BAN TỔ CHỨC

ĐĂNG BÌNH LUẬN