You are here

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM: thông tin liên hệ các thành viên Ban Chấp hành, Văn phòng và các tổ chức trực thuộc

Tác giả: 
admin

Địa chỉ:51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:04.39439181
Fax:04.39439181
Email:hoinhacsivn@gmail.com
Website:

vnmusic.com.vn

I. BAN THƯỜNG VỤ

Họ, tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
dhq_composer@yahoo.com.vn

Chủ tịch

04.39439053

0903437300

04.38234685

Nhạc sĩ Đức Trịnh 
nsductrinh@gmail.com

Phó Chủ tịch Thường trực

069 522445

0988887757

04.62871877

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Phó Chủ tịch

08.39326253

0903958545

 

NSƯT Phạm Ngọc Khôi
khoiphamngoc@yahoo.com

Phó Chủ tịch

04.38514969

0913213785

04.37474811

Nhạc sĩ Trọng Đài
camuahanoi@gmail.com

Chủ tịch HĐ Nghệ thuật

04.38257655

0913222814

04.38353058

Nhạc sĩ Trần Nhật Dương
trannhatduong@vov.org.vn

Trưởng ban Kiểm tra

 

0913369460

04.38354691

Nhạc sĩ
Nguyễn Thị Minh Châu

minhchau.nguyenthi@gmail.com
vnmusic2010@gmail.com 

Trưởng ban Lý luận, Tổng Biên tập
website

 

0912376536

 


II. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Họ, tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Phó Chủ tịch HĐ Nghệ thuật

08.62907450

0903925045

08.38642673

NSND Quang Thọ

Trưởng ban Biểu diễn

 

0915313368

04.35120578

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
hungtranmanhcomposer@yahoo.com

Trưởng ban Sáng tác

 

0982203223

 

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm
ngmyliem@yahoo.com.vn

Trưởng ban Đào tạo

08.38292636

0918032910

08.38998894

Nhạc sĩ Lương Minh
luongminh@vtv.vn

Trưởng ban Âm nhạc thịnh hành

04.38318120

0913212848

 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương
tuvcpmc@gmail.com

Giám đốc TT B.vệ quyền t.giả Âm nhạc VN

04.37624718

0983226110

 

Nhạc sĩ Vũ Duy Cương
duycuongns@yahoo.com.vn

Chánh Văn phòng

04.39447685

0913587382

 

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện
ohthien@yahoo.com

 

 

0903948119

08.38302421

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên
nhacsinguyenvanhien@gmail.com

 

 

0903944411, 0982237817

08.39292060

Nhạc sĩ Lê Nghiệp
catvy_81@yahoo.com

Chủ tịch Hội Âm nhạc Cần Thơ

0710.3830403

0903943902

0710.3733699

 

III. VĂN PHÒNG HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

Địa chỉ:

51 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại:

04.39439181

E.mail:

congtachoivien@gmail.com

Fax:

04.39439181

 

Họ, tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Nhạc sĩ Vũ Duy Cương
duycuongns@yahoo.com.vn

Chánh Văn phòng

04.39447685

0913587382

 

Nhạc sĩ Triệu Tú Vân
congtachoivien@gmail.com

Trưởng phòng C.tác Hội viên

04.39434046

01658456886

 

Trịnh Thị Thu Hằng
hang.vphns@gmail.com

Trưởng phòng HC Tổng hợp

04.39439181

0936726968

04.38431263

Hoàng Bảo Thắng
h.b.thang@yahoo.com

Trưởng phòng Tài vụ

04.39439140

01632326337

04.22133384

 

IV. TẠP CHÍ ÂM NHẠC, WEBSITEvnmusic.com.vn
EMAIL: vnmusic2010@gmail.com
& CÁC TRUNG TÂM

Họ, tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Tổng Biên tập T.chí Âm nhạc

08. 62907450

0903925045

08.38642673

Vũ Lan Anh
lananh007@yahoo.com

Phó Tổng BT T.chí Âm nhạc

04.39435384

0914569789

04.38516304

Nhạc sĩ 
Nguyễn Thị Minh Châu
vnmusic2010@gmail.com
minhchau.nguyenthi@gmail.com

Tr.ban Lý luận, Tổng Biên tập
website

 

0912376536

04.37627347

Nhạc sĩ Phó Đức Phương
tuvcpmc@gmail.com

G.đốc TT BV quyền tác giả
Âm nhạc VN

04.37624718

0983226110

 

GS. TS Minh Khang
ttanvn@gmail.com

G.đốc TT PT NT Âm nhạc VN

04. 35130298

0904167497

 

 

BÌNH LUẬN

  CHAN THANH TRAN TRONG THAN MEN KINH CHUC TAT CA CAC BAN BE THAN HUU DONG NGHIEP CONG TAC AM NHAC SANG XUAN MOI 2014 VUI VE, MANH KHOE,VAN SU NHU Y va NHIEU HANH PHUC TRONG CUOC SONG. HB.TP.HCM, 08/01/2014.

ĐĂNG BÌNH LUẬN