You are here

CHI HỘI TÂY NINH

Tác giả: 

CHI HỘI TÂY NINH

HỘI VHNT: 16A CÁCH MẠNG THÁNG 8, THỊ XÃ TÂY NINH - 066.3820637

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Quốc Tây - HTX Vận tải HHĐB Hòa Thành
2. Chi hội phó:  NS Lê Hữu Trịnh - THTX Vận tải HHĐB Hòa Thành
3. Uỷ viên: NS Nguyễn Quốc Đông - Trường TH  Hòa Thành, Tây Ninh           
Ngành: Sáng tác (06 người), Biểu diễn (01 người)
Tổng số: 07 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Trần Quang
Xuân Việt

Cường

1964

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Tây Ninh

2

Nguyễn Quốc

Đông

1957

 

 

 

ST

2007

Chi hội

Tây Ninh

3

Nguyễn Đình

Hồng

1958

ĐV

 

 

ST

1998

Chi hội

Tây Ninh

4

Lê Hoàng

Minh

1957

 

 

 

ST

2001

Chi hội

Tây Ninh

5

Lê Hồng

Tăng

1954

ĐV

 

 

BD

2009

Chi hội

Tây Ninh

6

Nguyễn Quốc

Tây

1959

 

 

 

ST

2008

Chi hội

Tây Ninh

7

Lê Hữu

Trịnh

1960

ĐV

 

 

ST

2012

Chi hội

Tây Ninh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.