You are here

CHI HỘI BÀ RỊA  - VŨNG TÀU

KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
(5 Chi hội. Tổng số 51 hội viên, trong đó: ST= 32; LL= 02; BD= 13; ĐT= 04)

CHI HỘI BÀ RỊA  - VŨNG TÀU

HỘI VHNT: 23 HUỲNH KHƯƠNG NINH, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - 064.3854394

Nhiệm kỳ IV:   2020 - 2025   

1. Chi hội trưởng: NS Võ Văn Tư  (Võ Lê) - Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Chi hội phó: - NS  Hoàng Đình Lương (Hoàng Lương). - Hội VHNT Bà Rịa Vũng Tàu & NS  Phạm Minh Tiến - Đoàn Ca múa nhạc Bà Rịa Vũng Tàu

Ngành: Sáng tác (10 người), Biểu diễn (09 người)
Tổng số: 19 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Trần Văn
(NSƯT - 2016)

Biên

1964

ĐV

 

 

BD

2007

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

2

Phạm Thị
(NSƯT - 2007)

Chính

1965

ĐV

Nữ

 

BD

2006

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

3

Nguyễn Văn
Huyền Vũ

Đại

1981

 

 

 

BD

2010

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

4

Phan
(NSƯT - 2001)

Dương

1958

ĐV

 

 

BD

2013

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

5

Nguyễn Văn
(NSƯT - 2016)

Hoàn

1964

ĐV

 

 

ST

2006

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

6

Phan

Hoàng

1984

 

 

 

BD

2015

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

7

Dương Việt
Việt Hùng
(NSƯT - 2019)

Hùng

1957

ĐV

 

 

ST

2002

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

8

Đinh Thụy Tuyền

Linh

1978

ĐV

Nữ

 

BD

2009

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

9

Hoàng Đình
Hoàng Lương

Lương

1957

 

 

 

ST

1998

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

10

Đặng Khắc

Mâu

1934

ĐV

 

 

ST

1993

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

11

Trương

Minh

1958

ĐV

 

 

ST

2002

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

12

Nguyễn Viết
Thanh Phong
(NSƯT - 2012)

Phong

1976

ĐV

 

 

BD

2009

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

13

Nguyễn Thị Ngọc

Quỳnh

1970

ĐV

Nữ

 

BD

2008

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

14

Nguyễn Hồng

Sơn

1967

ĐV

 

 

ST

2018

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

15

Phạm Minh

Tiến

1967

ĐV

 

 

BD

2013

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

16

Huỳnh Thiên

Toàn

1965

 

 

 

ST

2007

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

17

Hồ Vĩnh
Vĩnh Trí

Trí

1969

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

18

Võ Văn
Võ Lê

1954

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

19

Trần Khánh

Vân

1965

ĐV

 

 

ST

2021

Chi hội

Bà Rịa
Vũng Tàu

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.