Chân dung các nhạc trưởng qua ống kính Nguyễn Đình Toán: chùm ảnh 4
Andre Raoult (Thụy Sỹ)  11-1999


Andre Raoult (Thụy Sỹ)  11-1999 (2)


Andre Raoult (Thụy Sỹ)  11-1999 (3)


Andre Raoult (Thụy Sỹ)  11-1999 (4)


Andre Raoult (Thụy Sỹ)  11-1999 (5)


Kim Xuân Hiếu   27-4-2017 (1)


Kim Xuân Hiếu   27-4-2017 (2)


Kim Xuân Hiếu   27-4-2017 (3)


Nguyễn Khắc Thành 9-4-2015


Nhạc trưởng Thái Lan 10-7- 2002


Nhạc trưởng Thái Lan 10-7-2002


Phạm Ngọc Khôi 3-9-2017


Phạm Ngọc Khôi 3-9-2017(2)


Trần Bội Cơ 20-7-2002


Trần Bội Cơ 20-7-2002(2)


Xavier Rist (Pháp) 20-12-2000


Xavier Rist (Pháp) 20-12-2000(2)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

13 + 0 =