Chân dung các nhạc trưởng qua ống kính Nguyễn Đình Toán: chùm ảnh 3


Cao Việt Bách 4-5-1994


Cao Việt Bách 4-5-1994(2)


Đàm Linh 14-3-1996


Đặng Châu Anh 12-10-2004


Đỗ Hồng Quân 3-9-2017


Đỗ Hồng Quân 3-9-2017(2)


Đỗ Hồng Quân 3-9-2017(3)


Đỗ Hồng Quân 24-8-2003


Kim Xuân Hiếu   27-4-2017


Lê Phi Phi 25.8.2016


Minh Cầm 15-12-2000


Nguyễn Khắc Thành 9-4-2015 (2)


Nguyễn Khắc Thành 9-4-2015 (3)


Nguyễn Khắc Thành 9-4-2015 (4)


Nguyễn Khắc Thành 9-4-2015 (5)


Phạm Ngọc Khôi 3-9-2017(3)


Phạm Ngọc Khôi 3-9-2017(4)


Phạm Ngọc Khôi 3-9-2017(5)


Phạm Ngọc Khôi 3-9-2017(6)


Trần Quý 15-12-2000


Trọng Đài 8-5-2004

ĐĂNG BÌNH LUẬN

6 + 0 =