Chân dung các nhạc trưởng qua ống kính Nguyễn Đình Toán: chùm ảnh 1

Tác giả: 
Nguyễn Đình Toán

Andrea Pestalozza (Ý) 22-6-2012


Charles Ansbacher (Mỹ) 23-4-2010


Colin Metters (Anh) 26-5-2007


Đặng Hữu Phúc 01-9-2009


Đỗ Dũng 14-12-2006


Đỗ Hồng Quân 21-10-2006


Doãn Nguyên 5-9-2014


Dorian Wilson (Mỹ) 1-11-2012


Graham Sutcliffe (Anh) 21-7-2004


Honna Tetsuji (Nhật) 12-6-2011


Lê Phi Phi 4-8-2017


Lior Shambadal (Israel) 24-5-2011


Mats Liljefors (Thụy Điển) 27-11-2006


Nguyễn Thiên Đạo 8-10-2014


Nguyễn Thiếu Hoa 28-10-2008


Phạm Ngọc Khôi 27-12-07


Trần Vương Thạch 27-12-2007


Trọng Bằng 10-5-09

ĐĂNG BÌNH LUẬN

7 + 9 =